De Nederlandse Stichting Zorgnet Roemenie ondersteunt de projecten van Erica Hijkoop en Elles van de Beek. Zij hebben in Roemenië de stichting ‘Fundatia Izvor’ opgericht, dat betekent ‘De Bron’.  Een bron is een plaats waar water uit de grond opwelt, een plaats waar na een lange reis voor kortere of langere tijd uitgerust kan worden.

foto-02-05-16-11-09-57Rondom de bron “Fundatie Izvor” is inmiddels een aantal activiteiten ontstaan. Hulpbehoevende personen, ongeacht leeftijd geloofsovertuiging of afkomst worden geholpen. Erica Hijkoop heeft een aantal projecten op touw weten te zetten, met behulp van haar collega Elles. Niet alleen ‘haar meiden’, jonge outcasts met veelal psychische problemen, ook andere kinderen en ouderen in Roemenië hebben de aandacht van Erica en Elles.

 

Tienerproject.

In 2001 krijgt de stichting Izvor toestemming van de kinderbescherming om 5 meisjes in huis te nemen. De meisjes in de leeftijd van 3 tot 5 jaar zijn afkomstig uit een kinderthuis voor kinderen met een beperking. Door intensieve begeleiding en liefdevolle aandacht proberen gemotiveerde verzorgsters  deze ondertussen jonge vrouwen gevoel van eigenwaarde te geven en kansen op een goede toekomst .

Zorgboerderij                                    

De zorgboerderij is een vervolg op het eerste project 1994 -1999. In dit project werd gewerkt met straatmeisjes. In het Roemeense dorpje Pietrarie dichtbij de stad Iaşi woont Elles nu met een aantal ex-straatmeisjes. Het huis staat op een heuvel en biedt uitzicht over het prachtige Roemeense landschap. Alle meisjes zijn opgegroeid in een kindertehuis in de communistische tijd van dictator Ceauşescu. Op 18-jarige leeftijd was het de regel dat je het tehuis moest verlaten. Vele jongeren kwamen op straat terecht. Hier werden de eerste contacten gelegd.  Om de juiste zorg aan één van de meisjes te kunnen bieden, woont Erica nu met haar ( inmiddels jonge vrouw) in een flat in de stad.   foto-01-05-16-18-11-10-4

Erica met zus Mieke en hond, mei 2016.

De meisjes hebben een laag niveau en zijn emotioneel beschadigd door hun verleden. Door het inschakelen van professionele hulp (en het voorschrijven van de juiste medicijnen) en therapeutische activiteiten op de boerderij is het gedrag van hen stabieler geworden. Het gaat gelukkig veel beter dan in het begin maar bij veranderingen spelen de problemen weer een grote rol. De meisjes zijn nu jonge vrouwen.

 

Tafeltje-dekje                        

6

Eén van deze andere projecten is het Tafeltje-Dekje-project. Sinds 2004 wordt vanuit een professioneel opgezette keuken ( in het gebouw van Hospice Alinare Mica ) voorzien in de grote behoefte aan maaltijden voor ouderen, die zelf niet meer in staat zijn om voor eten te zorgen of het simpelweg niet kunnen betalen. Aan deze ouderen, die veelal ‘vergeten’ door de samenleving en in eenzaamheid hun oude dag doorbrengen, brengen de maaltijden, naast de noodzakelijke voedingsstoffen, een welkome afleiding in hun bestaan.  Zij krijgen per week gratis 6 warme maaltijden thuis afgeleverd. Naast het doel de mensen te voorzien van noodzakelijk voedsel, is aandacht en een luisterend oor een erg belangrijke factor in dit project.

 

Hospice Alinare Mica (=kleine troost)

hospice

Erica en het team van het hospice

Het  opzetten van een hospice was een heel ander project. Tijdens het opzetten van het Tafeltje-Dekje-project  bleek dat er veel ouderen zijn die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en zich in hun laatste levensfase bevinden. Vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Een bijna mensonwaardig bestaan is erg, maar daarna nog een mensonwaardig sterven is verschrikkelijk. Zo bedacht ook Erica, hetgeen resulteerde in een plan van aanpak voor een hospice.  Hospice betekent ‘zorg voor stervenden’.  Deze ouderen kunnen hier hun laatste dagen  doorbrengen, voorzien van de zorg die zij nodig hebben. Een Nederlandse sponsor stelde een groot huis ter beschikking met plaats voor 10 bedden. In dit pand bevindt zich ook een ruime professionele keuken die voor het tafeltje-dek-jeproject wordt gebruikt. In januari 2010 is dit zorgcentrum annex hospice gestart en hoopt het een plek te zijn waar mensen op een waardige wijze hun laatste levensfase door kunnen brengen. Naast terminaal zieke mensen worden ook mensen opgenomen die komen om te revalideren. Eind 2011 is de hospice uitgebreid naar 20 bedden en nog is er steeds een wachtlijst.

Zorgcentrum Acasa (= Thuis) 

Zorgcentrum Acasa wordt in december 2014 geopend en heeft plaats voor 67 bejaarden . Mensen die een helpende hand nodig hebben bij de dagelijkse verzorging vinden hier een nieuw thuis. Het accent ligt niet alleen op een goede verzorging en lekker eten maar ook op socialisering. Wekelijks worden er activiteiten georganiseerd in de groepsruimte. De dagelijkse verzorging is in handen van verpleegkundigen, ziekenverzorgers en een fysiotherapeut. Verder zien de mensen wekelijks een huisarts en een psycholoog. Met enige regelmaat en op aanvraag komt de priester uit het dorp. En elke maand komt de kapper. Dit centrum draait financieel op eigen kracht.

zorgcentrum-met-erica

Erica met Mieke bij het zorgcentrum Acasa

foto-02-05-16-19-58-34zorgcentrumfoto-01-05-16-12-27-25-1

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboerderij “De Ark van Noach”

Er is bij de boerderij  een,  inmiddels goedlopende,  kinderboerderij annex speeltuin gerealiseerd waar kinderen zich kunnen vermaken. Er komen groepen schoolkinderen met een schooluitje, tegen geringe vergoeding van de school. Daarnaast  geeft Elles er dierentherapie. Er is veel vraag naar, met name voor kinderen met een beperking.  De kinderboerderij biedt tevens werkgelegenheid voor een tweetal dames die in de woonboerderij zijn opgegroeid.

 

foto-30-04-16-16-17-34   foto-30-04-16-16-58-37          foto-30-04-16-16-18-30-kopie            10