Om alle projecten te kunnen verwezenlijken en te continueren, zijn Erica en Elles afhankelijk van uw steun en betrokkenheid.

Voorbede voor alle activiteiten is noodzakelijk om de projecten goed te laten verlopen. Verder is Stichting Zorgnet Roemenië hard op zoek naar bedrijven en particulieren die Erica en Elles structureel met een gift willen ondersteunen, zodat de voortgang en continuïteit van de projecten niet in gevaar komen. De projecten omvatten een exploitatie van zo’n € 150.000,00 op jaarbasis.

Giften particulier
Wilt u ons helpen, maak dan uw gift (éénmalig of structureel) over op bankrekeningnummer:
NL72 RABO 0147 9460 69 t.n.v. Stichting Zorgnet Roemenië

Zie voor meer informatie over:

Giften en periodieke giften:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften/

Formulier periodieke gift:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

 

Giften/sponsoring bedrijven

Graag bieden wij u, voor zover mogelijk, een tegenprestatie voor uw vrijgevigheid. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor bedrijven. Indien gewenst kan een sponsorcontract worden opgesteld en kunnen facturen worden verstuurd voor de sponsoring. Wellicht een mooie kans om het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (verder) vorm te geven voor uw bedrijf. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor sponsoring.

Wilt u Erica sponsoren, dan kunt u uw gegevens doorgeven via info@zorgnet.eu

Jaarlijkse bijdrage tussen € 100,00 en € 250,00 per jaar
Uw logo wordt als link op website www.zorgnet.eu geplaatst voor zolang de sponsoring plaatsvindt.

Jaarlijkse bijdrage vanaf € 250,00 per jaar
Uw logo wordt als link op website www.zorgnet.eu geplaatst voor zolang de sponsoring plaatsvindt. Daarnaast wordt het logo van uw bedrijf in de nieuwsbrief (eens per kwartaal) opgenomen en zichtbaar getoond op alle openbare activiteiten (waaronder Goudse Hofstedendagen, braderieën, informatie-avonden, eerstvolgende druk folder, etc.)

NB: www.zorgnet.eu is de website die uitgaat van de thuisfrontcommissie van Erica, onderdeel van de St-Jansgemeente te Gouda, met een ledenaantal van zo’n 2.500 leden.

Wij danken u namens Erica en Elles hartelijk voor uw bijdrage!

 

Beleidspanbeleidsplan-2016

Jaarverslag: 2016 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Jaarverslag en Jaarrekening

Beoordelingsverklaring :beoordelingsverklaring-accountant-2016

 

U kunt de bijdrage in uw belastingaangifte als aftrekpost opgeven als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI). Stichting Zorgnet Roemenië is bij de ANBI bekend onder nummer: 8202.36.470. Klik op het ANBI logo voor meer informatie.

Stichting Zorgnet Roemenië is gevestigd in Gouda.

 

 

Automobielbedrijf de Bruijn B.V.      https://autodebruijn.nl/

imaged0c646                              http://www.delmo.nl

                                                  http://www.kaarskoffie.nl

  de-kegt-en-leeflang                              http: www.deknegtenleeflang.nl/

              http://www.houtmangouda.nl

                             http://www.matthat.nl